Masz pytania, sugestie, propozycje? Napisz do nas!

Any questions? suggestions? proposals?

Imię i Nazwisko / Name and Surname (wpis wymagany / required)

E-mail / Address E-mail (wpis wymagany / required)

Temat / Subject (wpis wymagany / required)

Wiadomość/ Message (wpis wymagany / required)

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia
Rynek 2 , 43-450 Ustroń

Biuro: informacja[at]ustron.pl
[+48 33 854 26 53]

Andrzej Nowiński : andrzej[at]haro.pl
[+48 602 280 294]

Radek Pawłowski : nicnieboli[at]neostrada.pl
[+48 608 255 244]

Sylwek Mirowski [Admin]: kodymaster[at]gmail.com
[+48 602 303 170]

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia

Go top