Etap 1: 01.08.2015Etap 2: 02.08.2015Etap 3: 08.08.2015Etap 4: 09.08.2015Etap 5: 15.08.2015Generalka

Ustroń – Równica

Wędrynia – Wielka Czantoria

Rakova – Wielki Połom

Istebna Zaolzie – Tyniok

Bystrzyca – Ostry

Klasyfikacja generalna

Go top